Aflevering 2

Organiseren

In aflevering 2 ‘Organiseren’: Kijken naar wat goed is voor gezinnen en daar onze systemen op aanpassen. Met deze klassieke oproep kan de formele zorg aan de slag. Of en hoe ze georganiseerde informele steun door vrijwilligers hierin willen toelaten moet komende jaren blijken. Feit is dat informele steun er is, omdat ze het gat tussen de vraag van gezinnen en het aanbod vanuit de formele zorg willen dichten. En dat lijkt hard nodig.